TUYỂN DỤNG

Chào mừng bạn đến với trang Tuyển dụng của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Gia Đình Anco (AFF)!
Công ty chúng tôi luôn tìm kiếm và sẵn sàng chào đón tất cả các ứng viên năng động, nhiệt huyết mong muốn được phát triển tài năng tại AFF.
tuyendung@ancofamilyfood.com
Hãy gửi đơn ứng tuyển của bạn, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay khi có vị trí phù hợp.
Hãy gia nhập vào AFF!
Chúc các bạn thành công!
STTVỊ TRÍSỐ LƯỢNGNƠI LÀM VIỆCHẾT HẠN NỘP
1 THƯ KÍ/TRỢ LÍ TỔNG GIÁM ĐỐC 0 Hồ Chí Minh27/09/2018
2 TỔ TRƯỞNG GIA CÔNG CHẾ TẠO 0 Long An27/09/2018
3 PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH 0 Hồ Chí Minh15/10/2018
4 TRADE MARKETING MANAGER 0 Hồ Chí Minh31/10/2018
5 KẾ TOÁN TRƯỞNG 0 Long An, Hồ Chí Minh31/10/2018
    
1